چاپ خبــر

مقام آوری باستانی کاران آران و بیدگل ادامه دارد

تیم ورزش پهلوانی و زورخانه ای شهرستان آران و بیدگل متشکل از ۱۰ نفر در مسابقات استانی حاضر و موفق به کسب مقام های برتر شد.

به گزارش خطب شکن، مسابقات پهلوانی و زورخانه ای و هنرهای فردی قهرمانی استان اصقهان و انتخابی جهت مسابقات کشوری رده سنی( ۱۸+ سال) در روز دو شنبه ۱۴ مهرماه در شهر خوراسگان اصفهان –زورخانه فتوت برگزار شد.

تیم ورزش پهلوانی و زورخانه ای شهرستان آران و بیدگل متشکل از ۱۰ نفر در مسابقات استانی حاضر و موفق به کسب مقام های برتر شد. مقام های به دست آمده به شرح ذیل است:

در ۱۸+ سال (وزن ۹۰- کیلو گرم)

آقای مجید گل پیرا  کسب مقام اول در رشته کباده

آقای حسن کمال  کسب مقام اول در رشته میل سنگین

آقای حمید ارباب پور کسب مقام سوم در رشته دو میل بازی و سه و چهار میل بازی

کسب مقام سوم تیمی استان در این وزن

در ۱۸+ سال (وزن ۹۰+ کیلو گرم)

آقای محمد فرهمند کسب مقام اول در رشته کباده

آقای محمد کمال کسب مقام دوم در رشته کباده

آقای صادق بیابانی کسب مقام دوم در رشته میل سنگین

کسب مقام اول تیمی استان در این وزن

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP