چاپ خبــر
درنگی بر سیره امام هشتم(ع):

بررسی رسالت فرهنگی امام رضا(ع) در مواجهه با افراط گرایان عصر خود

افراط گرایان با افکار و گفتار خود اصل توحید را هدف قرار می دادند، در نتیجه با توجه به اهمیت مسئله، ائمه شیعه از راه های مختلف و به شدت با افراط گرایان به مبارزه می پرداختند و افکار و گفتار آن ها را نفی می کردند.

خطب شکن: فاطمه مهرآبادی آرانی/ پدیده‌ی افراط گری آفتی است که به دلایل مختلف در میان شیعیان راه یافته و عده ای را به بیراهه کشانده است.

عقاید افراط گرایان شیعی دارای نظم و انسجام خاصی نبوده ولی بنیان عقاید آن ها بر درجه‌ی خدایی قائل شدن رسول اکرم(ص) و به مقام خدایی و نبوت رساندن ائمه‌ی معصومین استوار بوده است.

افراط گرایان با افکار و گفتار خود اصل توحید را هدف قرار می دادند، در نتیجه با توجه به اهمیت مسئله، ائمه شیعه از راه های مختلف و به شدت با افراط گرایان به مبارزه می پرداختند و افکار و گفتار آن ها را نفی می کردند.

در این میان رویارویی امام صادق(ع) با پدیده افراط گری از نقاط برجسته حیات دینی و سیاسی آن حضرت است که به رغم موضع گیری های شدید آن حضرت جریان افراطی گری خاتمه نیافت به گونه ای که رگه هایی از عقاید افراط گری در عصر امام رضا(ع) نیز مشهود بود.

در این راستا امام رضا(ع) با افراط گران برخورد کرد و آنها را طرد و لعن نمود.

امام رضا(ع) به مثابه‌ی جانشین به حق رسول خدا پس از پدر و اجداد خویش از آموزه های وحیانی و نبوی حراست نمود و خود را در برابر گروه هایی نظیر افراط گرایان که با معارف حقیقی اسلام‌ فاصله ای عمیق داشتند مسئول دانسته و با تمام وجود در مقابل آن ها به رویارویی فکری پرداخت.

حضرت با معرفی چهره‌ی حقیقی فرهنگ اسلامی و آموزش و تفهیم آن پرده از چهره‌ی مدعیان دروغین برداشت.

معرفی رهبران افراطی گرایان، تکذیب عقاید آن ها، تحریم ارتباط با افراط گرایان، اظهار لعن و نفرین نسبت به افراط گرایان، تبری جستن از آن ها و تجهیز شاگردان از جمله مواضع حضرت رضا(ع) در مبارزه با این فرقه بود.

در مجموع می توان چنین گفت که امام رضا(ع) در مواجهه با این جریان منحرف، نقش تعلیم و تربیت را اساسی ترین رسالت خویش قرار داده و در کنار مبارزات فکری به تربیت شاگردان و اصحاب بزرگی چون حسن بن علی خزاز، خلف بصری، محمد بن سنان و… که هر کدام نقش مهمی را در گسترش آموزه های کلامی ایفا کرده اند اهتمام ورزیده است.

در کل رسالت فرهنگی حضرت با توجه به اقتضائات روزگار را به عنوان محور بنیادین نباید فراموش کرد.

انتهای پیام/

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP