چاپ خبــر

شعار «مرگ بر آمریکا» دستاورد برجام

دستاوردهای برجام را نادیده نگیرید. مسیری که برجام طی کرد، آورده ای ذی قیمت داشت که به هزینه های مادی آن برابری می کند. مسیری که به تدبیر رهبری گام به گام به روشن شدن «حقیقت» شعار «مرگ بر آمریکا» انجامید.

به گزارش خطب شکن به نقل از پارس، امروز برکت مذاکره با آمریکا برای بسیاری از ما روشن شده است. مذاکره ای که با هدایت رهبری انقلاب پیش رفت، ثمراتش این روزها در برابرماست.

شاید سالها پیش ابهام داشتیم که نرمش قهرمانانه مقصدش کجاست؟ و نمی توانستیم موافقت رهبری با مذاکره را همزمان با بدبینی شان نسبت به سرنوشت مذاکره جمع کنیم، اما امروز حجاب ها افتاده است و مساله روشن است.

دستاوردهای برجام را نادیده نگیرید. مسیری که برجام طی کرد، آورده ای ذی قیمت داشت که به هزینه های مادی آن برابری می کند. مسیری که به تدبیر رهبری گام به گام به روشن شدن «حقیقت»  شعار «مرگ بر آمریکا» انجامید.

امروز درحالیکه رئیس جمهور آمریکا به شدت از شعار «مرگ بر آمریکا» برآشفته است، عمیق ترین باور به این شعار در میان مردم ما شکل گرفته است. امروز شعار مرگ بر آمریکا از جان ها و دل ها فریاد می شود و صرفا لقلقه زبان و تنها یک شعار سیاسی  با یک دوره تاریخی مشخص نیست. این شعار ایدئولوژیک انقلاب اسلامی است که تمام صف بندی جبهه حق را مقابل تجسم زمینی شیطان و ائمه باطل نشان می دهد.

چه میزان هزینه باید می دادیم تا این رشد اجتماعی شکل بگیرید؟ همه عوامل دست به دست هم دادند تا این تجربه شعور گرا موثر افتد. با افتادن نقاب تزویر و دوروئی در آمریکا، ظاهرگرایان داخلی هم باورشان شکسته شد و امروز بالاترین سطح وحدت داخلی علیه جبهه استکبار شکل گرفته است.

امروز دادخواهی رهبری از زبان رئیس جمهور و ژنرال های اصلی مذاکره با آمریکا فریاد می شود. رسانه های اصلاح طلب و اصولگرا یک حرف می زنند. تنفر و ضجرت و بیزاری از آمریکا سراسر شبکه های اجتماعی را فراگرفته است. اشمئزاز و اکراه از امپریالیسم مرز رای دهنگان در انتخابات را جابجا کرده است. این ها همه و همه اش برکت است و نعمت. «مقاومت» و «مبارزه»، اعتقاد و انگیزه می خواهد که این روزها با شفاف شدن عرصه تنازع شکل گرفته است.

قدر شعار مرگ بر آمریکا را بدانیم؛ تحقق این شعار در عرصه اقتصاد می شود اقتصاد مقاومتی و در عرصه سیاست، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم و در عرصه فرهنگ بازگشت به عزت و اقتدار تاریخی مان.

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP