چاپ خبــر
رئیس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل:

آزادسازی ۴ کیلومتر از مسیر کنارگذر آران و بیدگل/ ۱۵ کیلومتر از کنارگذر باقی مانده است

آراسته، رئیس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل گفت: حدود ۴ کیلومتر از مسیر کنارگذر آران و بیدگل آزادسازی و ادامه عملیات عمرانی طرح از سرگرفته شد.

به گزارش خطب شکن، مجتبی آراسته از آغاز مجدد عملیات عمرانی طرح کنارگذر آران و بیدگل خبر داد و اظهار کرد: حدود ۴ کیلومتر از مسیر کنارگذر که در دشت‌های کشاورزی سفیدشهر قرار داشت با حضور و پیگیری اعضای شورای شهر آران و بیدگل و سفیدشهر آزادسازی شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل در تشریح وضعیت کنونی کنارگذر تصریح کرد: عملیات عمرانی ۲۲ کیلومتر از طرح به پایان رسیده است و ۱۰ کیلومتر آن نیز در مرحله زیرسازی و انجام روکش آسفالت قرار دارد.

وی به پی گیری‌های نماینده مردم در مجلس برای پیش‌برد طرح اشاره کرد و افزود: از کل کنارگذر حدود ۱۵ کیلومتر باقی مانده که در حال آزادسازی و تملک برای اجراست.

آراسته با تاکید بر نقش پررنگ این کنارگذر در توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان خاطرنشان کرد: در صورت تخصیص اعتبارات و آزادسازی اراضی باقی مانده این طرح در مدت یک سال کاری به بهره برداری خواهد رسید.

کنارگذر آران و بیدگل به طول  ۴۷ کیلومتر از دارالسلام کاشان شروع می شود و تا سفید شهر آران و بیدگل و مشهر مشکات کاشان ادامه دارد که شهرستان آران و بیدگل را از بن بست جغرافیایی خارج و مسیر دسترسی مستقیم مجموعه شهرها و روستاها را به یکدیگر و به مرکز شهرستان فراهم می کند.

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP