چاپ خبــر
پس از برگزاری اولین نشست و با رأی اعضای شورا:

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرهای آران و بیدگل انتخاب شدند

اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان آران و بیدگل در اولین نشست و با رأی گیری هیأت رئیسه خود را مشخص کرده و فعالیت رسمی را آغاز کردند.

به گزارش خطب شکن، اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان آران و بیدگل در اولین نشست و با رأی گیری هیأت رئیسه خود را مشخص کرده و فعالیت رسمی را آغاز کردند.

شورای هفت نفره شهر آران و بیدگل بعد از رأی گیری عبدالرحیم مفیدی را به عنوان رئیس، اکبر قندانی را به عنوان نائب رئیس، عبدالله بابازاده را به عنوان خزانه دار و محمدرضا اکرمیان را به عنوان منشی انتخاب کردند.

با تصمیم شورای شهر آران و بیدگل رضا رمضانی به عنوان شهردار جدید شهر انتخاب شد.

اعضای شورای اسلامی شهر سفیدشهر نیز بعد از رأی گیری حسن نظری را به عنوان رئیس شورا انتخاب کرد. عباس قوامی و محمدتقی باقی نیز به ترتیب نائب رئیسی و خزانه داری شورای شهر سفیدشهر را عهده دار شدند.

مهدی قنایی مقدم نیز به عنوان شهردار سفیدشهر انتخاب شد. عضویت در شورای چهارم شهر آران و بیدگل از جمله سوابق وی بوده است.

شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد نیز مصطفی سهرابی را از میان اعضا به عنوان رئیس شورا انتخاب و ابراهیم معصومی را به سمت نایب رئیسی و عباسعلی رشیدی را برای عنوان خزانه داری منصوب کرد.

با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهرهای ابوزیدآباد عباس محمودزاده به عنوان سرپرست شهرداری این شهر معرفی شد.

telegram

Go to TOP