چاپ خبــر
معاون فرماندار آران و بیدگل:

لزوم تدوین برنامه ادارات در حوزه زنان/ مشارکت بانوان بدون توجه به واقعیت اجتماعی زن امکان پذیر نیست

علی محمد یوسفیان گفت: سیاست گذاری در امور زنان باید با شناخت دقیق از ذهنیت، فعالیت، گرایش و تحولات اجتماعی در حوزه زنان همراه باشد.

به گزارش خطب شکن، نشست کارگروه بانوان و خانواده آران و بیدگل در سالن اجتماعات ۴ دی فرمانداری شهرستان برگزار شد.

معاون فرماندار آران و بیدگل رد این نشست نیروی انسانی را از پایه های توسعه کشور دانست و عنوان کرد: نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند بنابراین نمی توان نقش زنان را در توسعه کشور نادیده گرفت.

علی محمد یوسفیان افزایش مشارکت زنان در جامعه را از راه های توسعه منطقه‌ای عنوان کرد و افزود: سیاست گذاری در امور زنان باید با شناخت دقیق از ذهنیت، فعالیت، گرایش و تحولات اجتماعی در حوزه زنان همراه باشد.

وی با بیان این که مشارکت زنان بدون توجه به واقعیت اجتماعی زنان امکان پذیر نیست اضافه کرد: تحولات اجتماعی و تغییرات به وجود آمده در حوزه زنان بسیار گسترده است.

یوسفیان زنانه شدن محیط های کاری، تجرد زنان و سبک زندگی بانوان را از نمونه های تحول در حوزه زنان خواند و تصریح کرد: توان افزایی اجتماعی و اقتصادی زنان از طریق ایجاد فضای مشارکت و گسترش آموزش، ارتقای دانش، مهارت و توانایی حرفه ای و حمایت از اشتغال زنان با تاکید بر کسب و کارهای خرد، مشاغل خانگی و تقویت تعاونی ها به ویژه برای زنان سرپرست خانوار و روستایی از برنامه های دولت برای زنان است.

وی با اشاره به هدف گذاری ها در برنامه ششم در حوزه زنان بیان کرد: سلامت زنان، آسیب های اجتماعی بانوان، تقویت عدالت جنسیتی،ارتقای توانمندی زنان برای شکوفایی فردی، تحکیم بنیان خانواده و ایفای نقش اجتماعی زنان در جامعه از جمله برنامه های اولویت دار در برنامه ششم خواهد بود.

معاون فرماندار آران و بیدگل خاطرنشان کرد: ادارات آران و بیدگل باید هر چه زودتر برنامه ها در بخش کاری خود مرتبط با حوزه بانوان را تدوین و به فرمانداری شهرستان ارائه کنند.

telegram

Go to TOP