چاپ خبــر
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خبر داد:

تصویب طرح مجتمع رفاهی و گردشگری ارغوان در آران و بیدگل

صدیقیان گفت: تصویب طرح مجتمع گردشگری ارغوان در کارگروه میراث فرهنگی استان نویدبخش بهبود و پیشرفت وضعیت گردشگری و سرمایه گذاری در منطقه کویری آران و بیدگل است.

به گزارش خطب شکن، رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل با اشاره به برگزاری نشست گذشته کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار کرد: در این کارگروه که به ریاست استاندار، معاون امور عمرانی و قائم مقام رئیس کارگروه میراث فرهنگی استان برگزار شد اعضای کارگروه با تأسیس چهار طرح تاسیس مجتمع گردشگری موافقت کردند.

جواد صدیقیان با بیان این که مجتمع گردشگری ارغوان آران و بیدگل نیز از جمله طرح های تصویب شده بود تصریح کرد: مجتمع گردشگری ارغوان آران و بیدگل با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان احداث خواهد شد.

وی احداث این مجتمع و فراهم شدن امکانات اقامتی و رفاهی در آن را عاملی برای توسعه و جذب گردشگر در کویر دانست و افزود: تصویب طرح مجتمع گردشگری ارغوان در کارگروه میراث فرهنگی استان نویدبخش بهبود و پیشرفت وضعیت گردشگری و سرمایه گذاری در منطقه کویری آران و بیدگل است.

صدیقیان با بیان این که راه برای ورود سرمایه گذاران به کویر باز است و از آن استقبال می کنیم خاطرنشان کرد: انتظار داریم با تهیه طرح جامع گردشگری آران و بیدگل گام های مهمی در توسعه و رونق گردشگری شهرستان برداشته شود.

telegram

Go to TOP