چاپ خبــر
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران و بیدگل عنوان کرد:

شرکت دو هزار و ۸۸۴ نفر در آزمون های فنی حرفه‌ای/ هدایت آموزش‌پذیران بر اساس استعداد و بازار کار

حبیب الله پورابراهیمی گفت: هر فردی که برای دریافت آموزش های فنی و حرفه ای به مرکز مراجعه می کند، ابتدا با مراجعه به واحد مشاوره بر اساس استعدادها و علایق هدایت می شود.

به گزارش خطب شکن، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران و بیدگل به برگزاری آزمون های فنی و حرفه ای در طول سال اشاره کرد و ادامه داد: از مردادماه سال گذشته دو هزار و ۸۸۴ نفر در آزمون های این مرکز شرکت کرده‌اند که از بین همه، آزمون های صنعت ساختمان و قالی بافی که برای اخذ گواهینامه در این رشته ها و تشکیل مدارک بیمه ای انجام می شود، متقاضیان بیشتری داشته است.

حبیب الله پور ابراهیمی ادامه داد: در یک سال گذشته ۶۹۸ نفر موفق به دریافت گواهینامه های فنی و حرفه ای شده‌اند.

وی به فعالیت واحد مشاوره در مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشاره کرد و افزود: هر فردی که برای دریافت آموزش های فنی و حرفه ای به مرکز مراجعه می کند، ابتدا با مراجعه به واحد مشاوره بر اساس استعدادها و علایق هدایت می شود.

پورابراهیمی با بیان این که در واحد مشاوره نیاز بازار کار نیز در نظر گرفته می شود اظهار کرد: بر اساس پژوهشی که در دوره ۹۴- ۹۵ در خود مرکز انجام و به عنوان مقاله پژوهشی پذیرفته شد، اشتغال یافتگان مرتبط با دوره آموزشی در مراکز دولتی ۲۶ درصد و در مراکز غیر دولتی ۵۵ درصد بوده است.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای آران و بیدگل توضیح داد: این پژوهش نشان دهنده میزان کارآیی و ارتباط آموزش ها با بازار کار است.

telegram

Go to TOP