چاپ خبــر
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل:

کاهش چشم‌گیر طرح‌های نهال‌کاری/ چاره‌ای جز حفاظت از جنگل‌های دست‌کاشت نیست

رضا شفیعی گفت: ۱۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشتی که در حال حاضر در شهرستان وجود دارد، مربوط به دو دهه پیش است و چاره ای جز حفاظت از آن ها وجود ندارد.

به گزارش خطب شکن، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل با بیان این که سطح آگاهی مردم ایران از مسائل حوزه منابع طبیعی و محیط زیست پایین تر از متوسط جهانی است اظهار کرد: رسانه ها و افراد آگاه باید حداکثر سعی خود را برای آگاه‌سازی مردم صورت دهند.

رضا شفیعی حفاظت از عرصه های طبیعی توسط این اداره را با توجه به گستردگی آن غیر ممکن توصیف کرد و گفت: حداقل کاری که از مردم بر می آید، امر به معروف و نهی از منکر زبانی و تذکر به افرادی است که به منابع طبیعی آسیب وارد می کنند.

وی تغییر اقلیم را یکی از عوامل کاهش توان اجرای طرح های بیابان زدایی دانست و تصریح کرد: به گفته افرادی که در گذشته در امور بیابان زدایی حضور داشته اند، حدود ۲۰ سال پیش نزدیک پنج هزار هکتار درختکاری در سال صورت می گرفت، در حالی که هم اکنون این میزان به ۱۰۰ هکتار در سال کاهش یافته است.

شفیعی حفاظت از جنگل های دست کاشت را وظیفه اصلی مردم شهرستان معرفی کرد و ادامه داد: ۱۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشتی که در حال حاضر در شهرستان وجود دارد، مربوط به دو دهه پیش است و چاره ای جز حفاظت از آن ها وجود ندارد.

telegram

Go to TOP