چاپ خبــر
مدیر اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل:

فعالیت ۲۴۴ حلقه چاه در بخش کشاورزی/ استقلال کشور در گرو امنیت غذایی است

حسین فتاحی گفت: استقلال هر کشور به امنیت غذایی آن بستگی دارد.

به گزارش خطب شکن، مدیر اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل با بیان این که استقلال هر کشور به امنیت غذایی آن بستگی دارد تصریح کرد: یکی از وظایف جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی است، به همین خاطر در شعار امسال هفته جهاد کشاورزی که از ۲۱ تا ۲۷ خردادماه بود، عرصه تولید کسب و کار به عنوان امنیت و سلامت غذایی در نظر گرفته شده بود.

حسین فتاحی به تشریح وضعیت کشاورزی شهرستان پرداخت و خاطرنشان کرد: آران و بیدگل از ۲۱ هزار هکتار اراضی قابل کشت برخوردار است که در حال حاضر ۱۴ هزار هکتار از آن زیر کشت است.

وی به فعالیت ۲۴۴ حلقه چاه در بخش کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به بحران آب در آران و بیدگل، استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی و تغییر الگوهای کشب باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.

فتاحی اضافه کرد: سالیانه نزدیک به ۲۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی و دامی در شهرستان تولید می شود.

مدیر اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل این میزان فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی و دام را با توجه به اقلیم کویر شهرستان موجب افتخار توصیف کرد و گفت: آران و بیدگل رتبه سوم تولید جو، رتبه نخست تولید پسته و رتبه دوم تولید پنبه را در اختیار دارد.

telegram

Go to TOP