چاپ خبــر
مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل مطرح کرد:

هزینه‌کرد ۱۵۰ میلیارد ریالی در سه سال گذشته/ افزایش چشم‌گیر فضاهای آموزشی آران و بیدگل

محمد معدندار گفت: علی رغم وضعیت بد اقتصادی، در سه سال گذشته نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان در طرح های مختلف آموزش و پرورش آران و بیدگل بودجه جذب شده است.

به گزارش خطب شکن، مدیر اداره آموزش و پرورش آران و بیدگل با بیان این که در سه سال پیش طرح های عمرانی به دلیل اجرای تعهدات خیران و باقیماندن تعهدات دولتی نیمه کاره رها شده بود تصریح کرد: با پی گیری های مسئولان شهر موفق شدیم تمام این طرح ها را فعال کنیم.

محمد معدندار به افتتاح سه باب مدرسه برکت در ابوزیدآباد اشاره کرد و ادامه داد: از این بین یک مدرسه در محمدآباد مرکزی و دو مدرسه در شهر ابوزیدآباد به بهره برداری رسید و در حال حاضر حتی یک باب مدرسه خالی هم برای ارائه فضای بیشتر آموزشی وجود دارد.

وی بهره برداری از استخر مجموعه ورزشی مادر و سالن ورزشی بانو جندقیان را به عنوان دو طرح ورزشی افتتاح‌شده نام برد و خاطرنشان کرد: علی رغم وضعیت بد اقتصادی، در سه سال گذشته نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان در طرح های مختلف آموزش و پرورش آران و بیدگل بودجه جذب شده است.

معدندار دو بار حضور وزیر و هشت بار حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان در آران و بیدگل را در جذب بودجه موثر ارزیابی کرد و گفت: به‌سازی اردوگاه ازناوه و فضای مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان از جمله طرح هایی بود که به صورت کامل با بودجه های دولتی انجام گرفته است.

telegram

Go to TOP