چاپ خبــر
با پایان رای گیری؛

اسامی منتخبان شوراهای سفیدشهر، نوش آباد و ابوزیدآباد مشخص شد+ تعداد آرا

با پایان فرایند شمارش آرا، منتخبان شوراهای شهر ابوزیدآباد، سفیدشهر و نوش آباد مشخص شدند.

به گزارش خطب شکن، با پایان فرایند شمارش آرا، منتخبان شوراهای شهر ابوزیدآباد، سفیدشهر و نوش آباد مشخص شدند.

بر این اساس عباس قوامی با یک هزار و ۵۶۲ رای، محمدتقی باقی با یک هزار و ۲۷۲ رای، فاطمه کرمانی با یک هزار و ۲۷۰ رای، محمدجواد حجتی با یک هزار ۲۶۸ و حسن نظری با یک هزار و ۱۹۹ رای به عنوان اعضای منتخب شورای اسلامی سفیدشهر برگزیده شدند.

محمد طالبی با یک هزار و ۱۵۷ رای و تقی مزروعی و فاطمه ساداتی نژاد با ۹۷۵ رای اعضای علی البدل این شورا هستند. همچنین مجید بنیادی ۹۳۵ رای، علی قاسمی ۹۱۳ رای، محمد داودی ۸۱۱ رای، سیدعلی ساداتی ۷۸۶ رای، حسن مزروعی ۳۱۰ رای، محمد علی رحیمی ۲۰۴ رای و سعید سلیمانی ۱۶۶ رای به دست آوردند.

در شهر نوش آباد نیز سید مهدی مردانی با سه هزار و ۵۳۳ رای، ابوالفضل رافعی با سه هزار و چهار رای، مهدی اسماعیل زاده با دو هزار و ۹۲۸ رای، امیر هادی چاپی با دو هزار و ۷۷۸ رای و قاسم کوهی با ۵۶۱ رای به عنوان منتخبان شورا معرفی شدند.

غلامحسین کاظم زاده با دو هزار و ۴۵۲ رای، علی اکبر شبانی با دو هزار و ۱۲۴ رای و مرتضی رحمانی با یک هزار و ۳۰۶ رای در رتبه های بعدی از نظر کسب آرای مردم قرار گرفتند. همچنین در این حوزه انتخابیه ۲۹۸ رای باطله به صندوق ها انداخته شده بود.

ابراهیم معصولی با یک هزار و ۶۰۶ رأی، اللهیار مزرعتی با یک هزار و ۵۷۰ رأی، حسین اعتمادی با یک هزار و ۴۷۹ رأی، مصطفی سهرابی  با یک هزار و ۴۷۲ رأی و عباسعلی رشیدی  با یک هزار و ۴۰۴ رأی در حوزه انتخابیه ابوزیدآباد به عنوان اعضای منتخب شورای شهر برگزیده شدند.

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP