چاپ خبــر
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان:

کاوش‌ها در فیض آباد ادامه دارد/ بقایای یک شاه نشین در این محوطه تاریخی کشف شد

نوری شادمهانی گفت: بقایای یک شاه نشین در محوطه تاریخی فیض آباد کشف شد

به گزارش خطب شکن به نقل از ایرنا، عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان از کشف ارگ بقایای یک شاه نشین در محوطه تاریخی فیض آباد در حومه شهر نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل خبر داد.

رضا نوری شادمهانی اظهار کرد: این ارگ که بقایای محل زندگی حاکم شهر بوده است، به این علت مهم است که هیچ شهر ایلخانی باقی نمانده که ارگ آن ها پا برجا باشد.

وی افزود: در کاوش های انجام شده از سه سال قبل تاکنون متوجه یک ارگ در این محوطه شدیم که در سنت شهرسازی ایرانی، مهم ترین بخش یک شهر محسوب می شود.

معاون آموزشی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان همچنین از پنجمین فصل کاوش آموزشی محوطه تاریخی فیض آباد خبر داد و گفت: بر اساس پژوهش های میدانی این مکان برای آموزش دانشجویان باستان شناسی مناسب تشخیص داده شد و از سال ۹۱ کار کاوش را در این منطقه متمرکز شده است.

نوری شادمهانی با بیان اینکه این کاوش اواخر هفته گذشته پایان یافت، خاطرنشان کرد: در فروردین و اردیبهشت سال آینده با همکاری دانشجویان باستان شناسی کاوش در قسمت دیگر ارگ فیض آباد انجام خواهد شد.

فصل کاوش آموزشی محوطه تاریخی فیض آباد به سرپرستی رضا نوری شادمهانی و دانشجویان ورودی رشته باستان شناسی سال ۹۳ دانشگاه کاشان انجام شد.

telegram

Go to TOP