چاپ خبــر
نماینده‌ی کاشان و آران و بیدگل:

رفاه اجتماعی آران و بیدگل مدیون صنعت است/ نهادهای مالیاتی هوای تولیدکنندگان را داشته باشند

ساداتی نژاد گفت: رفاه اجتماعی آران و بیدگل مدیون تولیدکنندگان حوزه‌ی صنعت بوده و با توجه به شرایط اقتصاد کشور حمایت دستگاه‌های اجرایی و دولتی از بخش خصوصی ضروری است.

به گزارش خطب شکن، نماینده‌ی کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه دوم شهرستان در تولید و صادارات فرش ماشینی در جهان عنوان کرد: صنعت شهرستان امروزه از شهرت جهانی برخوردار بوده و باید برای توسعه‌‌ی تولید، افق‌های بالاتر از وضع موجود ترسیم شود.

سید جواد ساداتی نژاد وظیفه‌ی سنگین مسئولان شهرستان در این راه را یادآور شد و اظهار کرد: بخشی از رفاه اجتماعی آران و بیدگل مدیون تولیدکنندگان حوزه‌ی صنعت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور حمایت دستگاه‌های اجرایی و دولتی از بخش خصوصی ضروری است.

وی از مشکل مالیاتی صنعت‌گران به عنوان یکی از موانع پیش راه صاحبان صنایع نام برد و تاکید کرد: نهادهای مسئول مالیاتی تعامل با تولیدکنندگان را در دستور کار خود قرار داده و به تعبیری هوای صنعت و مردم را داشته باشد.

ساداتی نژاد ظرفیت مجموعه‌ی شهری آران و بیدگل را در کشور ‌بی‌نظیر دانست و خاطر نشان کرد: ثروت فوق العاده‌ی نهفته در شهرستان می تواند به شرط برنامه‌ریزی و پرهیز از اختلافات محلی، آران و بیدگل را به جایگاه نخست در صادرات فرش ماشینی جهان برساند.

telegram

Go to TOP