چاپ خبــر

قدرت هسته‌ای کره شمالی+ تصاویر

پیونگ یانگ در سال ۲۰۰۵ خود را یک قدرت هسته‌ای اعلام کرد و در سال ۲۰۰۶ نخستین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد.

به گزارش خطب شکن به نقل از فردانیوز، کره شمالی در سال ۲۰۰۳ از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج شد و اقدام به توسعه ذخایر هسته‌ای خود نمود. پیونگ یانگ در سال ۲۰۰۵ خود را یک قدرت هسته‌ای اعلام کرد و در سال ۲۰۰۶۶ نخستین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد. برنامه های هسته‌ای و موشکی کره شمالی همواره با مخالفت آمریکا و هم‌پیمانانش رو به رو بوده است.

قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی

قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی
قدرت هسته‌ای کره شمالی

telegram

Go to TOP