چاپ خبــر

تصاویر: اتاق گیج کننده

یک هنرمند اتریشی با کار گرافیکی بر روی دیوار تصاویر گیج کننده ای را به ثبت رسانده است.

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP