چاپ خبــر
رئیس اداره راه و شهرسازی:

آران و بیدگل از بن بست خارج می‌شود/ اجرای چهار طرح راه‌سازی برای این منظور

مجتبی آراسته تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده با اجرای چهار طرح راه‌سازی، آران و بیدگل از مشکل واقع شدن در بن بست جاده ای در منتهی الیه شمال استان اصفهان خارج خواهد شد.

به گزارش خطب شکن، رئیس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل در مورد پیشرفت طرح محور گرمسار گفت: این محور به طول ۱۱۰ کیلومتر در حال احداث است.

مجتبی آراسته با بیان این که ۴۶ کیلومتر از این محور در حوزه راه‌های استحفاظی استان اصفهان و شهرستان آران وبیدگل قرار دارد اظهار کرد: از این میزان ۲۰ کیلومتر تاکنون به مرحله زیر آسفالت رسیده و احداث ۲۶ کیلومتر دیگر به  ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی در مورد محور کنارگذر کاشان- آران وبیدگل- مشکات هم توضیح داد: این محور به طول ۴۳ کیلومتر در حال انجام است که از این میان ۳۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است و باقیمانده طرح به ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

مجتبی آراسته در خصوص وضعیت کلی راه‌های شهرستان اضافه کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده با اجرای چهار طرح راه‌سازی، آران و بیدگل از مشکل واقع شدن در بن بست جاده ای در منتهی الیه شمال استان اصفهان خارج خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی در پایان اضافه کرد: این چهار طرح شامل طرح احداث محور آران وبیدگل به گرمسار، کنارگذر کاشان – آران و بیدگل – مشکات، باند دوم محور کاشان – سفید شهر و باند دوم محور حسین‌آباد – قاسم‌آباد است.

telegram

Go to TOP