چاپ خبــر
در اقدامی جالب و غیرمرسوم صورت گرفت:

«نهال باور» مهریه بانوی آران و بیدگلی در آغاز زندگی مشترک

بانوی جوان آران و بیدگلی در اقدامی جالب، مهریه زندگی خود را متفاوت از سایر مهریه های مرسوم قرار داد.

به گزارش خطب شکن به نقل از شبستان، جوان آران و بیدگلی در اقدامی جالب، مهریه زندگی خود را متفاوت از سایر مهریه های مرسوم، غرس سالانه ۱۴۴ اصله نهال قرار داد.

فاطمه رضازاده و پدرام شاییان زوج جوانی هستند که می خواهند از امسال این تعهد مشترک زندگی خود را با غرس نهال در مناطق بیابانی اجرایی کنند تا الگویی برای دوست داشتن و محبت به طبیعت و زندگی باشد.

فاطمه رضازاده در مورد این اقدام خود گفت: ما دنبال سود اقتصادی در ازدواج نیستیم و در شروع  زندگی مشترک توافق کردیم که دوست داشتن و محبت در زندگی با پول قابل معامله و مقایسه نیست و با توجه به دغدغه ای که نسبت به تخریب محیط زیست داشتیم تصمیم گرفتیم که مهریه ای انتخاب کنیم که برای جامعه و محیط زیست سودمند و ماندگار باشد.

img18413752

این دوست دار طبیعت افزود: برای نجات سرزمین، هرگز چیزی بهتر از کاشت نهال و ایجاد پوشش گیاهی نیافتم و تصمیم گرفتم مهریه خود را در این راه قرار دهم.

رضازاده در ادامه عنوان کرد: تمایل دارد کاشت نهال در مناطق بیابانی و در انظار مردم صورت گیرد تا  زوج های جوان بیشتری در این عمل خیر شرکت کنند.

این زوج جوان به یُمن سرسبزی زندگی خود در نخستین روز زندگی مشترک، در محوطه سازمان جنگل ها یک اصله نهال «باور» را تقدیم زمین کردند.

فاطمه رضازاده خود اهل منطقه کویری آران و بیدگل و همسرش اهل منطقه سرسبز شمال کشور است. این دو زوج هر دو تحصیل کرده ارشد کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی هستند.

telegram

Go to TOP