چاپ خبــر
مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل خبر داد:

کمبود ۱۲۰ معلم در مقاطع مختلف آموزش و پرورش آران و بیدگل/ فیلم

مدیر اداره آموزش و پرورش آران و بیدگل در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی از کمبود ۱۲۰ معلم در مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان خصوصا در رشته علوم انسانی خبر داد.

به گزارش خطب شکن، محمد معدندار، مدیر اداره آموزش و پرورش آران و بیدگل در گفتگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی از کمبود ۱۲۰ معلم در مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان خصوصا در رشته علوم انسانی خبر داد.

دانلود: کمبود ۱۲۰ معلم در مقاطع مختلف آموزش و پرورش آران و بیدگل

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP