چاپ خبــر
عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی قم:

ضرورت بسیج عمومی سرمایه‌های انسانی سفیدشهر/ دستیابی به توسعه درونزا نیازمند تغییر نگرش است

علی باقی نصرآبادی گفت: بی اعتمادی به نیروهای بومی و تحصیلکرده شهر، عدم اجماع و وحدت در جامعه‌ی شهری، فقدان درک مشترک در بین شهروندان، تشتت فعالیت‌ها و نبود متولی اصلی برای امور فرهنگی سفیدشهر از مهم ترین مسائل سفیدشهر است.

به گزارش خطب شکن، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی قم نگاه جداگانه به فرهنگ و اقتصاد و سیاست را به عنوان عامل بی نتیجه ماندن فعالیت‌های فرهنگی عنوان کرد و گفت: در سراسر دنیا فرهنگ را به عنوان روح حاکم بر مسائل جامعه به شمار می‌آورند و سعی می‌کنند نگاهی هر چه جامع تر برای برنامه ریزی فرهنگی داشته باشند.

علی باقی نصرآبادی یکی دیگر از عوامل نتیجه دادن فعالیت‌های فرهنگی را فقدان زیرساخت‌های اجتماعی خواند و تصریح کرد: بی اعتمادی به نیروهای بومی و تحصیلکرده شهر، عدم اجماع و وحدت در جامعه‌ی شهری، فقدان درک مشترک در بین شهروندان، تشتت فعالیت‌ها و نبود متولی اصلی برای امور فرهنگی سفیدشهر از مهم ترین مسائل این شهر است.

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیت‌های سفیدشهر را به عنوان یکی دیگر از مشکلات این شهر یاد کرد و ادامه داد: وجود سلامت فرهنگی نیازمند نشان دادن افق پیشرفت به مردم است، زیرا در صورت فقدان افق مطلوب برنامه ریزی‌ها موفق نخواهد بود.

وی بسیج عمومی سرمایه‌های انسانی شهر را یکی از مهم ترین زیربناهای پیشرفت خواند و اضافه کرد: باید روی نگرش مردم سرمایه گذاری کرد و با سپردن امور به اهل فن و بالا بردن فرهنگ مشارکتی زمینه‌های تخصصی شدن امور را فراهم کرد.

باقی نصرآبادی تشکیل ستاد مدیریت فرهنگی سفیدشهر را به عنوان یکی از راهکارهای مطرح برای رسیدگی به مشکلات شهر معرفی کرد و ادامه داد: باید به مشکلات رسیدگی و با تغییر نگرش به زیربناهای توسعه درونزا دست پیدا کرد.

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP