چاپ خبــر
فرماندار آران و بیدگل عنوان کرد:

مزیت‌های بی‌نظیر شهرستان برای جذب سرمایه گذاری صنعتی

ابوالفضل معینی نژاد موقعیت جغرافیایی آران و بیدگل را به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت‌های موجود نام برد و تصریح کرد: نزدیکی به قطب‌های صنعتی کشور نظیر تهران و اصفهان و دسترسی آسان به راه آهن، فرودگاه و محورهای ترانزیتی از جمله مزیت‌های بی نظیر شهرستان است که می‌تواند سرمایه گذاران را به خوبی جذب کند.

به گزارش خطب شکن، فرماندار آران و بیدگل به لزوم فعالیت شهرستان برای جذب سرمایه گذاری‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: توجه به شهرک‌های صنعتی یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان است.

ابوالفضل معینی نژاد با اشاره به تلاش‌هایی که برای حل مشکلات اسناد مالکیت شهرک‌ها صنعتی صورت گرفته است اضافه کرد: همین تلاش‌ها زمینه‌های حضور صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران را در شهرستان فراهم می‌آورد.

وی موقعیت جغرافیایی آران و بیدگل را به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت‌های موجود نام برد و تصریح کرد: نزدیکی به قطب‌های صنعتی کشور نظیر تهران و اصفهان و دسترسی آسان به راه آهن، فرودگاه و محورهای ترانزیتی از جمله مزیت‌های بی نظیر شهرستان است که می‌تواند سرمایه گذاران را به خوبی جذب کند.

معینی نژاد با بیان این که بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان ناشناخته است، از رغبت سرمایه گذاران کره‌ای برای تاسیس نیروگاه برق خورشیدی در آران و بیدگل یاد کرد و توضیح داد: اگر این طرح که میزان سرمایه‌ی مورد نیاز آن ۳۵۰ میلیون یورو تخمین زده شده است به تحقق بپیوندد، افق‌های تازه‌ای پیش روی سرمایه گذاران برای حضور در شهرستان ترسیم خواهد شد.

وی فعالیت بخش خصوصی را به عنوان یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد صنعت آران و بیدگل نام برد و با اشاره به خصوصی بودن صنعت شهرستان اضافه کرد: نبودن حتی یک کارخانه‌ی دولتی و اتکای صنعت شهرستان به بخش خصوصی سبب شده میزان بیکاری شهرستان بسیار پایین باشد، در حالی که شهرهای بزرگ و صنعتی همچون اصفهان، بیکاری را اصلی ترین چالش خود می‌دانند.

telegram

Go to TOP