چاپ خبــر
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

فقدان فرهنگ‌ساز‌ی عامل بی‌رغبتی کشاورزان منطقه به الگوها‌ی نوین کشت است

سیدجواد ساداتی نژاد فرهنگ‌ساز‌ی برا‌ی استفاده‌ی کشاورزان از شیوه‌ها‌ی نوین کشت را ضرور‌ی توصیف کرد و گفت: دولت به صورت بلاعوض ۸۰ درصد هزینه‌ها‌ی تغییر شیوه‌ی آبیار‌ی را تقبل می‌کند، با این حال به خاطر فقدان فرهنگ‌ساز‌ی هنوز کشاورزان به این روش‌ها بی رغبت هستند و پیشرفت چشم گیر‌ی در این حوزه دیده نم‌ی شود.

به گزارش خطب شکن، نماینده‌‌ی مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورا‌ی اسلامی با بیان این که بخش عمده‌ای از آب‌ها‌ی کشور در بخش کشاورز‌ی مصرف می‌شود تاکید کرد: تغییر الگوها‌ی کشت و آبیار‌ی در کشاورز‌ی یکی از نیازها‌ی اساسی این بخش است.

سیدجواد ساداتی نژاد فرهنگ‌ساز‌ی برا‌ی استفاده‌ی کشاورزان از شیوه‌ها‌ی نوین کشت را ضرور‌ی توصیف کرد و گفت: دولت به صورت بلاعوض ۸۰ درصد هزینه‌ها‌ی تغییر شیوه‌ی آبیار‌ی را تقبل می‌کند، با این حال به خاطر فقدان فرهنگ‌ساز‌ی هنوز کشاورزان به این روش‌ها بی رغبت هستند و پیشرفت چشم گیر‌ی در این حوزه دیده نمی شود.

و‌ی تلاش جهاد کشاورز‌ی را برا‌ی جایگزین کردن الگوها‌ی کشت و محصولات سازگار با آب و هوا‌ی منطقه را مهم دانست و اذعان کرد: در کشاورز‌ی آران و بیدگل باید محصولاتی مثل کاسنی که با آب شور سازگار‌ی دارد جایگزین محصولاتی مثل هندوانه و طالبی شود.

نماینده‌ی مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورا‌ی اسلامی در پایان بازده‌ی کوتاه مدت و مصرف آب کمتر را ویژگی چنین محصولاتی عنوان کرد و افزود: در حالی که کشاورزان منطقه سال به سال فقیرتر می‌شوند، زندگی‌شان وابسته به همین کشاورز‌ی است، بدین ترتیب می‌توان با بهینه کردن روش‌ها‌ی کشاورز‌ی علاوه بر سودآور کردن این بخش از هدر رفتن منابع نیز جلوگیر‌ی کرد.

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP