چاپ خبــر
عضو شورای اسلامی سفیدشهر:

والیبال سفیدشهر ظرفیت زیادی برای پیشرفت دارد

علی قربانیان با بیان این که مسابقات ورزشی جام رمضان در ماه گذشته با سطح کیفی خوبی برگزار شد و توانست توجه بسیاری از جوانان شهر را به خود جلب کند اضافه کرد: برگزاری با کیفیت این رقابت‌ها نشان داد والیبال سفیدشهر ظرفیت‌های زیادی برای پیشرفت دارد.

به گزارش خطب شکن، عضو شورای اسلامی سفید‌شهر و مسئول ورزش همگانی این شورا با اشاره به تشکیل هیئت والیبال سفیدشهر گفت: پیشنهاد تشکیل این هیأت از دو ماه پیش به شورای اسلامی سفیدشهر ارائه شده بود و در حال حاضر این هیأت کار خود را آغاز کرده است.

علی قربانیان با تاکید بر این که فعالیت هیأت والیبال سفیدشهر تاثیر قابل توجهی در پیشرفت این ورزش خواهد داشت، در مورد برنامه های این هیأت برای گسترش والیبال در این شهر عنوان کرد: در راستای گسترش این ورزش، راه اندازی والیبال بانوان و حضور یک مربی برای آموزش آنان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان این که مسابقات ورزشی جام رمضان در ماه گذشته با سطح کیفی خوبی برگزار شد اضافه کرد: استقبال بی نظیر جوانان سفیدشهری از مسابقات والیبال و برگزاری با کیفیت این رقابت‌ها نشان داد والیبال سفیدشهر ظرفیت‌های زیادی برای پیشرفت دارد.

عضو شورای اسلامی سفیدشهر در پایان با ارزیابی امکانات ورزش والیبال در سفیدشهر تصریح کرد: در حال حاضر با خریداری توپ و تور والیبال، شمارشگر امتیازات و فوم تیرک، تلاش‌هایی برای ارتقای امکانات این رشته در این شهر انجام شده است، با این وجود باید از نظر سخت افزاری والیبال سفیدشهر تقویت شود.

telegram

Go to TOP