چاپ خبــر
سخنگوی شورای شهر آران و بیدگل:

ساماندهی اطلاعات عوارض نوسازی/ شهرداری در پی منابع پایدار درآمدی است

احمدرضا سعیدی با بیان این که در حال حاضر شهرداری در پی منابع درآمدی پایدار است اضافه کرد: فروش گسترده زمین در سال‌های گذشته برای تامین درآمد، باعث ایجاد معضل زمین برای شهرداری و کاهش نقش این منبع درآمدی به حدود ۲۰ درصد بودجه شده است.

به گزارش خطب شکن، سخنگوی شورای شهر آران و بیدگل با اشاره به افزایش بیش از ۸۵ درصدی بودجه‌ی شهرداری در سال ۹۵ تاکید کرد: در سال جدید ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری مورد توجه بوده است.

احمدرضا سعیدی با بیان این که در شوراهای گذشته بیش از ۴۰ درصد درآمدهای شهرداری از محل فروش زمین تامین می‌شد و در حال حاضر شهرداری در پی منابع درآمدی پایدار است اضافه کرد: این کار در حال حاضر باعث ایجاد معضل زمین برای شهرداری و کاهش نقش این منبع درآمدی به حدود ۲۰ درصد بودجه شده است.

وی در ادامه به تشریح برخی فعالیت‌های شهرداری در سال ۹۴ پرداخت و تصریح کرد: بیش از سه هزار مغازه در سطح شهر ممیزی و اطلاعات آن برای ثبت در نرم افزاز جامع شهری گردآوری شد.

سعیدی به طرح ممیزی منازل شهر نیز اشاره کرد و افزود: با وجود آن که معمولا چنین کاری هر ۵ سال یک بار انجام می‌شود، ولی امسال پس از ۲۰ سال صورت گرفت و موجب شد سامانی در مسأله‌ی صدور قبوض عوارض نوسازی ایجاد شود.

سخنگوی شورای شهر با بیان این که در سال ۹۴ بیش از ۳۰ هزار قبض عوارض نوسازی در سطح شهر توزیع شده است خاطرنشان کرد: حدود یک سوم این قبض‌ها پرداخت شد.

گفتنی است بودجه‌ی سال ۹۴ شهرداری آران و بیدگل ۵۰۰ میلیارد ریال بود که بیش از ۹۰ درصد آن محقق شد. این رقم در سال ۹۵ به ۹۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

telegram

Go to TOP