چاپ خبــر
گنجه وبلاگی (قسمت چهاردهم):

می‌خواستیم جان‌بازی کنیم…

دارالشهدای آران و بیدگل با وجود دارا بودن رتبه نخست ایثارگری در کشور، شهدای شاخصی دارد که علی‌رغم بزرگی، ناشناخته هستند.

به گزارش خطب شکن، آران و بیدگل به عنوان شهرستانی که دارای رتبه نخست ایثارگری در کشور است، شهدای شاخصی دارد که با وجود عظمتشان، بسیار ناشناخته هستند. وبلاگ مستند سردار شهید حاج شیخ جواد قاسمپور، یکی از وبلاگ هایی است که به مستندنگاری شخصیت یکی از شهدای شاخص شهرستان می پردازد.

ghasempoor
«حسینی» نویسنده این وبلاگ در پستی که این هفته منتشر کرده است، به نقل سخنان یکی از دوستان سردار شهید قاسمپور از این شهید شاخص شهرستان پرداخته است که در شماره جدید «گنجه وبلاگی» آن را بازنشر می کنیم…
***
هر یک از دوستان شهید حاج شیخ جواد قاسم پور با لفظی از ارتباط و دوستی شان با شهید عزیز حرف می زنند،
اما دوست دوران انقلاب او به این شکل از دوستی اش با حاج شیخ جواد سخن گفت:ما یک روح بودیم در دو کالبد…
شما تصور کنید دو نفر بالای یک کوه بلند، یا بر لبه پرتگاهی هولناک ایستاده اند،
حال یکی از این دو بگوید که باید خود را از این بالا پرت کنیم پایین، یا باید خود را در دل آتشی بیندازیم که جز خاکسترمان چیزی بر جای نخواهد ماند
و نفر دوم بی چون و چرا حرف او را بپذیرد
و تا این حد به او و گفته و تصمیمش
اعتماد و اعتقاد داشته باشد!!!ما دو تا
اعتماد و اعتقاد و دوستی مان در این حد بود.

حتما می دانید همکاری در برنامه های مبارزاتی در فضایی که از ترس ماموران ساواک افراد در خانه خود جرات نداشتند حرفی خلاف رژیم بزنند، واقعا بازی کردن با جان بود!

و ما دوتایی وارد این بازی شدیم،
البته نه برای این که «بازی کنیم»،
بلکه برای این که «جانبازی کنیم»
یعنی حتی جان خود را در مسیر آرمانی که برگزیده ایم، قربانی کنیم…

و خوشا به احوال شیخ که جان خود را قربانی این راه کرد…

و من
و ما…
اگر مثل او بودیم،
الان پیش او بودیم
بی تعارف…

__________________________________________

مصاحبه با این دوست صمیمی شهید قاسم پور هم پیاده شد
و برای تکمیل جزییات، تلفنی با ایشان صحبت کردیم و ایشان هر بار به گرمی استقبال کرد و توضیحات لازم را برایمان ارائه داد.

«فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست
با آب ما که منبعش الله اکبر است»

حق!

telegram

Go to TOP