چاپ خبــر
گزارش تصویری:

ورزشی به وسعت تاریخ پهلوانی

ورزش باستانی و پهلوانی در آران وبیدگل از جایگاه والایی در میان مردم برخوردار است و تعداد قابل توجه زورخانه و ورزشکار در این رشته خود نشانه این مدعاست.

به گزارش خطب شکن، ۱۲ مرداد ماه در تقویم به نام روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای نامگذاری شده است.

به همین مناسبت نگاهی داشته ایم تصویری به ورزش سنتی زورخانه ای که در آران وبیدگل همچنان از جایگاه والایی در میان مردم برخوردار است و تعداد قابل توجه زورخانه و ورزشکار در این رشته خود نشانه این مدعاست.

 

telegram

پاسخ دهید

سوال امنیتی:
Go to TOP