چاپ خبــر
سازمان هواشناسی استان اصفهان:

آران و بیدگل گرم‌ترین شهرستان استان در ۲۴ ساعت آینده

در ۲۴ ساعت آینده، آران و بیدگل، چوپانان و خوروبیابانک با ۴۳ درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین نقطه و تیران با دمای ۱۳درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان پیش بینی شده است.

به گزارش خطب شکن، سازمان هواشناسی استان اصفهان برای ۴۸ ساعت آینده عبور موجی گذرا از عرضهای شمالی همراه با ریزش هوای سرد و نیز کاهش یک تا دو درجه ای دمای هوا در در ۲۴ ساعت آینده را پیش بینی کرد.

براین اساس آسمان اصفهان کمی ابری، در مناطق مرکزی غبار محلی پیش بینی می شود.

وضعیت جوی شهر اصفهان نیز برای روز شنبه و یکشنبه صاف تا کمی ابری همراه با غبارمحلی در بعدازظهر و شب گاهی وزش باد و روز دوشنبه صاف تا کمی ابری و غبار محلی، گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

تفسیر نقشه ها همچنین بیانگر وزش باد تا اندازه ای شدید همراه با گردو خاک در بخش های غرب، شمال شرق و شمال استان و در مناطق غربی احتمال بارش خفیف در ۴۸ ساعت آینده است.

همچنین دمای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده یک تا ۲ درجه کاهش خواهد یافت.

در این مدت دمای شهرستان اصفهان در گرمترین ساعات به ۳۷ و در خنک ترین ساعت به ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

در ۲۴ ساعت آینده، آران و بیدگل، چوپانان و خوروبیابانک با ۴۳ درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین نقطه و تیران با دمای ۱۳درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان پیش بینی شده است.

telegram

Go to TOP